אקורד

כניסה למערכת הניהול

Quote

אל תתגמל כישלונות מצוינים, הענש הצלחות בינוניות

~ פיל דניאלס ~
Next